Celem wdrożenia obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem była poprawa warunków ruchu dla wszystkich uczestników: zarówno kierowców pojazdów, pasażerów komunikacji, jak i pieszych. System ten optymalizuje wyświetlanie sygnałów zielonych w zależności od zapotrzebowania na nie oraz czuwa nad bezpieczeństwem uczestników ruchu. Jednak efektywność takiego Systemu podnieść można stosując się do kilku zasad poruszania się po miejskich arteriach, tak by w pełni wykorzystać jego zalety. Zastosowanie kilku poniższych zasad wpłynie na dodatkowe skrócenie czasów podróży, zwiększy płynność jazdy, a co za tym idzie zmniejszy zatłoczenia oraz koszty poruszania się po sieci miejskich ulic.

O czym warto pamiętać podczas poruszania się samochodem:

 • Należy zachowywać optymalną (niezbyt dużą ale bezpieczną) odległość od pojazdu poprzedzającego. Każdy dłuższy odstęp jest odczytywany przez system jako brak dużego natężenia ruchu pojazdów. W związku z tym wyświetlanie zielonego światła na skrzyżowaniu będzie krótsze.
 • Dojeżdżając do skrzyżowania, na którym wyświetlane jest światło czerwone należy zatrzymać pojazd możliwie blisko linii zatrzymania (ok. 0.5 -1,5m przed linią zatrzymania), aby pętla indukcyjna umieszczona w asfalcie mogła „zidentyfikować go” i przekazać sygnał o oczekiwaniu na przejazd do systemu. W przypadku zatrzymania pojazdu w zbyt dużej odległości od linii zatrzymania, może nie być on zidentyfikowany przez detektor pętlowy, co spowoduje iż system pominie wyświetlenie sygnału zielonego dla tej relacji, gdyż nie otrzyma informacji o oczekującym pojeździe na danym wlocie.
 • Dojeżdżając do skrzyżowania, na którym wyświetlane jest światło czerwone należy dojechać do linii zatrzymania jak najszybciej, nie zwalniając w dużej odległości od skrzyżowania w oczekiwaniu na zmianę światel. Szybsze zatrzymanie pojazdu przed linią zatrzymania spowoduje przekazanie do systemu Informacji o oczekującym pojeździe, co spowoduje szybsze wyświetlenie światła zielonego.
 • W sterowaniu pracą sygnalizacji wprowadzona została także tak zwana "zielona fala", czyli koordynacja pracy programów sygnalizacji na sąsiadujących skrzyżowaniach. Koordynacja polega na odpowiednim wyświetlaniu sygnałów zielonych na kolejnych skrzyżowaniach, tak by pojazdy płynnie je pokonywały. Jest ona wprowadzana dynamicznie w zalezności od obciążeń poszczególnych skrzyżowań. Koordynacja działa na zasadzie odpowiednich przesunięć czasowych pomiędzy programami sygnalizacji na poszczególnych skrzyżowaniach i zaprogramowana jest na prędkość dopuszczalną w danym obszarze miasta. Należy więc poruszać się płynnie nie przekraczając prędkości dopuszczalnej. Nalezy również pamiętać o tym, że w sieci dróg miejskich powstaje dużo zakłóceń ruchu powodujących straty czasu skutkujące dojechaniem do skrzyżowania z wyświetlonym sygnałem czerwonym.
 • W momencie wyświetlenia światła zielonego, należy w miarę możliwości płynnie ruszyć i możliwie jak najszybciej zjechać ze skrzyżowania.
 • Czas do wyświetlenia sygnału zielonego dla pojazdu, który w danej chwili pojawił się na wlocie zależny jest od aktualnej fazy pracy sygnalizacji świetlnej oraz od natężenia ruchu na konkurencyjnych wlotach.

Jak korzystać z systemu – informacja dla pasażerów ŁTR

 • Celem wdrożenia Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem była przede wszystkim poprawa warunków ruchu na linii Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. W tym celu na skrzyżowaniach wzdłuż tej linii wprowadzony został priorytet działający na zasadzie maksymalnie szybkiego przydzielenia przydzielenia sygnału zielonego dla pojazdów komunikacji miejskiej, w tym przypadku tramwajów. Jest on trójstopniowy w zależności od opóźnienia tramwajów oraz od warunków ruchu. W stanie kiedy tramwaj porusza się zgodnie z czasem występuje priorytet zerowy, a dalsze stopnie uzależnione są od wielkości jego opóźnienia. Zgłoszenia priorytetów wpływają na skrócenie czasu wyświetlania sygnału zielonego dla strumieni ruchu na ciągach poprzecznych względem linii tramwajowej, przez co może się tam wydłużyć czas oczekiwania na przejazd przez skrzyżowanie.
 • Na linii ŁTR tramwaje kursują średnio co 1 - 2 minuty (biorąc pod uwagę wszystkie linie). Każdy peron mieści po jednym pociągu tramwajowym. Wskazana jest więc jak najsprawniejsza wymiana pasażerów, tak by na przystanek mógł wjechać kolejny tramwaj.
 • Na peronach przystankowych w wybranych lokalizacjach zainstalowane zostały tablice informacji pasażerskiej. Wyświetlają one czas za jaki powinien nadjechać tramwaj określonej linii. Czas ten jest wyliczony przez system na podstawie bieżącej lokalizacji pojazdu wyposażonego w GPS oraz danych o średnim czasie przejazdu na określonym odcinku. Jeżeli przez dłuższy czas wskazanie na tablicy nie ulega zmianie oznacza to, że prawdopodobnie tramwaj uległ awarii. Zapis na tablicy w możliwie krótkim czasie zostanie skorygowany przez operatora Systemu i pojawi się się odpowiedni komunikat o awarii lub zmianie trasy.
 • Jeżeli na tablicy zamiast informacji o przewidywanym czasie przyjedzie tramwaj danej linii wyświetla godzinę przyjazdu, np.: zamiast „za 3 min” pokazuje się „12:45” oznacza to, że oczekiwany tramwaj nie posiada sprawnego urządzenia GPS, w związku z tym godzina ta wynika wyłącznie z rozkładu a nie z rzeczywistego pomiaru czasu przejazdu. Dla systemu sterowania tramwaj ten jest „niewidoczny”.
 • Funkcja głosowa - na każdej z ośmiu tablic są zainstalowane przyciski, które po uruchomieniu (naciśnięciu przycisku) informują w formie głosowej o kierunku jazdy oraz podają czasy odjazdu tramwajów.
 • W razie nieprzewidzianych sytuacji takich jak: awaria, wypadek, wykolejenie pojazdu, napad, oraz potrzeba wezwania pogotowia do pasażera motorniczy ma możliwość bezpośredniej komunikacji z Nadzorem Ruchu.
 • Na całej trasie ŁTR system zapewnia priorytet dla tramwajów podczas przekraczania skrzyżowań. System z reguły powinien zapewniać zielone światło dla tramwajów w przypadku przystanków usytuowanych za skrzyżowaniem. Jeżeli tak się nie dzieje oznacza to, że:
  • tramwaj przyjechał wcześniej niż wynika to z rozkładu - zadaniem systemu jest utrzymanie rozkładowego czasu przejazdu
  • peron jest zajęty przez inny tramwaj,
  • tramwaj nie jest wyposażony w sprawny GPS, tym samym jest dla sytemu „niewidoczny”.


Obecnie realizowane czasy przejazdu wynoszą:

 • w godzinach porannych i wieczornych 45-46 minut, przy średnim czasie postoju na przystanku wynoszącym 1’ 22’’ łącznie z wymianą pasażerów,
 • w godzinach popołudniowych 52 minuty, przy średnim czasie postoju na przystanku wynoszącym 1’ 35’’ łącznie z wymianą pasażerów.

Czas przejazdu może ulec wydłużeniu z powodu:

 • awarii lub wypadku na trasie,

 • robót drogowych na sąsiadujących liniach co powoduje nadmierne zagęszczenie ruchu tramwajów na trasie ŁTR i związany z tym brak przepustowości oraz wyłączenia priorytetów dla tramwajów przez Centralę Obszarowego Sterowania Ruchem,

 • w czasie „rozładowywania korków” po awariach i wypadkach

 

Centrum Sterowania Ruchem

 1. Centrum Sterowania Ruchem sprawuje stałą kontrolę i nadzoruje ruch na wszystkich skrzyżowaniach objętych systemem.

 2. W przypadku wystąpienia zakłóceń lub awarii sygnalizacji świetlnej, użytkownicy dróg mogą skontaktować się z Centrum Sterowania Ruchem dzwoniąc pod numer telefonu: 42 637 09 05 przez 7 dni w tygodniu, w godz. 06:00-22:00;

El-Traffic s.c. Systemy Zarządzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: UltraGraf