RAPID

Jest to narzędzie firmy SIGTEC do zarządzania komunikacją miejską, zarówno flotą pojazdów, jak i dynamiczną informacją pasażerską w pojazdach i na przystankach. System ten posiada architekturę dwupoziomową - oprogramowanie w Centrum Zarządzania ruchem, jako warstwa nadrzędna oraz komputery pokładowe w pojazdach i tablice informacji dynamicznej na przystankach, jako warstwa lokalna. Pojazdy włączone do floty wyposażone zostają w komputery pokładowe, dzięki którym możliwa jest ich lokalizacja oraz śledzenie ich tras i realizacji rozkładu jazdy w czasie rzeczywistym. Komputery te zapewniają także wysyłanie sygnałów do systemu o żądaniach priorytetu, w momencie, gdy opóźniony pojazd zbliża się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Informacja o przydzielonym priorytecie przekazywana jest do Centrum Sterowania Ruchem. Oprogramowanie tam zainstalowane jako warstwa nadrzędna, wyposażone jest w mapę GIS z planem miasta oraz lokalizacją wszystkich pojazdów włączonych do systemu. Pojazdy symbolizowane są za pomocą różnych kolorów oznaczających stan realizacji rozkładu jazdy, czyli będą to pojazdy opóźnione (o wybrany przedział czasowy), pojazdy realizujące rozkład oraz pojazdy przyspieszone. System ten umożliwia więc kontrolę punktualności pojazdów oraz automatycznie informuje o zatrzymaniach (w przypadku linii tramwajowych). Dodatkowo System RAPID umożliwia prowadzenie prac dyspozytorskich, takich jak: przydział pojazdów do obsługi danych linii, wprowadzenie informacji o objazdach, zmiana informacji w przypadku zawracania, wprowadzanie nowych oraz usuwanie kursów z rozkładu i wiele innych.

Dzięki otwartości oprogramowania możliwe jest stworzenie priorytetu dla pojazdów komunikacji miejskiej przy współpracy z systemem zarządzania ruchem. Przykładem może być tu współpraca systemów RAPID i SCATS . Dzięki priorytetowi nastąpi skrócenie czasów przejazdu i powstanie możliwość nadrobienia opóźnienia względem rozkładu jazdy. Komputer pokładowy wysyła sygnał żądania priorytetu, następnie sygnał ten, odpowiednio przetworzony kierowany jest do SCATS i następuje realizacja priorytetu. Może mieć ona postać wydłużenia sygnału zielonego, szybszego wyświeltenia sygnału zezwalającego dla pojazdu komunikacji miejskiej w postaci skrócenia wszystkich pozostałych faz do minimum lub też ich pominięcia.

System RAPID steruje także pracą tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Znając położenie pojazdu komunikacji miejskiej, jego parametry ruchu jest w stanie obliczyć szacowany czas jego przyjazdu na przystanek. Informacja ta jest dynamicznie zmienna w zalezności od odległości tego pojazdu od przystanku. Dodatkowo na tablicach wyświetlane moga być informacje o ewentualnych utrudnieniach, objazdach, czy zatrzymaniach istotnych dla pasażerów.

Dzięki rozbudowanemu systemowi raportów RAPID umożliwia szczegółową analizę zrealizowanych usług. Informacje te grmoadzone sa w bazie danych, a operator (w zalezności od stopnia dostępu) ma do nich nieograniczony dostęp. Dodatkowo system ten posiada także możliwość integracji z systemem radiowej łączności głosowej, dzięki czemu jest również możliwość porozumienia się głosowego z prowadzącym pojazd.

El-Traffic s.c. Systemy Zarządzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: UltraGraf