SCATS

System sterujący pracą sygnalizacji świetlnej SCATS powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku jako narzędzie pracy inżynierów ruchu z Sydney. Jest to system sterowania pracujący w oparciu o dynamicznie zmieniające się warunki ruchu, analizowane na podstawie detekcji. Wieloletnie analizy oraz badania wykazały szereg parametrów, w oparciu o które sterowanie pracą sygnalizacji będzie optymalne. Wykazano również, że najskuteczniejszym trybem pracy będzie dostosowywanie parametrów sterowania ruchu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu SCATS błyskawicznie dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się warunków ruchu uaktualniając co sekundę czasy trwania poszczególnych sygnałów zielonych, czasy trwania, lub pomijanie faz, długość cyklu, szerokości i dobór wiązek koordynacyjnych oraz wiele innych parametrów. SCATS posiada hierarchiczną strukturę z poziomem nadrzędnym, gdzie podejmowane są decyzje strategiczne, poziomem obszarowym oraz lokalnym. Jako, że jest to narzędzie wspomagające pracę inżynierską ma również możliwość manualnej zmiany parametrów sterowania przez operatorów oraz generowania alarmów w razie awarii elementów systemu i prowadzenia dzienników.

SCATS od początku tworzony był jako system otwarty. W tym celu zaimplementowany został w nim port komunikacyjny (ITS) pozwalający na wymianę danych pomiędzy z innymi systemami wchodzącymi w skład zintegrowanego systemu zarządzania ruchem. Dzięki otwartemu protokołowi komunikacyjnemu możliwe jest np. wprowadzenie priorytetowych grup lub faz w programach sygnalizacji (dla pojazdów komunikacji miejskiej, pojazdów uprzywilejowanych itp.) uzależnionych od sygnałów wysyłanych z komputerów pokładowych lub systemu zarządzania komunikacją miejską. Dzięki portowi ITS system SCATS może pobierać dane z innych systemów uwzględniając je w sterowaniu, a także sam je przesyłać np. o warunkach ruchu do strony www.

Kolejną funkcjonalnością wpływającą na otwartość systemu SCATS jest możliwość instalowania go na sterownikach sygnalizacji świetlnej praktycznie dowolnego producenta, z tym, że sterownik ten musi być przystosowany do pracy akomodacyjnej. Umożliwia to urządzenie SOTU, które montowane jest do sterowników i poprzez nie SCATS wpływa na ich pracę.

Dzięki skuteczności trybu pracy oraz otwartości SCATS działa już w ponad 130 miastach na ponad 30 000 skrzyżowań, a liczba ta cały czas wzrasta. Dzięki otwartości systemy tworzone w oparciu o SCATS mogą być rozbudowywane na szeroką skalę zarówno pod względem obszarowym, jak i funkcjonalnym. Dodatkowo elastyczność tego systemu pozwala na praktycznie indywidualne jego dopasowanie do najróżniejszych warunków oraz sytuacji ruchowych w zależności od potrzeb i wymagań związanych z zarządzaniem ruchem na danym terenie. SCATS obecny jest również w Polsce, w Rzeszowie na pięciu skrzyżowaniach, w Trójmieście obecny był na 10 skrzyżowaniach z priorytetem dla pojazdów komunikacji miejskiej (trolejbusów). Kolejnym miastem, gdzie SCATS nadzoruje pracę sygnalizacji jest Olsztyn, gdzie system jest obecnie rozbudowany i obejmuje prawie 50 skrzyżowań. Największą instalacją SCATS w Polsce jest obecnie największy obszarowo (obecnie 70 skrzyżowań) funkcjonujący system zarządzania ruchem w Łodzi. SCATS nadzoruje tam z powodzeniem pracę sygnalizacji w centrum miasta oraz wzdłuż trasy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego, nadając priorytet jej pojazdom we współpracy z systemem zarządzania komunikacją miejską RAPID. W Polsce SCATS pracuje na ponad 120 skrzyżowaniach i liczba ta cały czas wzrasta ze względu na dołączanie kolejnych skrzyżowań, co świadczy o skuteczności tego systemu.

System sterujący pracą sygnalizacji świetlnej SCATS powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku jako narzędzie pracy inżynierów ruchu z Sydney. Jest to system sterowania pracujący w oparciu o dynamicznie zmieniające się warunki ruchu, analizowane na podstawie detekcji. Wieloletnie analizy oraz badania wykazały szereg parametrów, w oparciu o które sterowanie pracą sygnalizacji będzie optymalne. Wykazano również, że najskuteczniejszym trybem pracy będzie dostosowywanie parametrów sterowania ruchu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu SCATS błyskawicznie dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się warunków ruchu uaktualniając co sekundę czasy trwania poszczególnych sygnałów zielonych, czasy trwania, lub pomijanie faz, długość cyklu, szerokości i dobór wiązek koordynacyjnych oraz wiele innych parametrów. SCATS posiada hierarchiczną strukturę z poziomem nadrzędnym, gdzie podejmowane są decyzje strategiczne, poziomem obszarowym oraz lokalnym. Jako, że jest to narzędzie wspomagające pracę inżynierską ma również możliwość manualnej zmiany parametrów sterowania przez operatorów oraz generowania alarmów w razie awarii elementów systemu i prowadzenia dzienników.

SCATS od początku tworzony był jako system otwarty. W tym celu zaimplementowany został w nim port komunikacyjny (ITS) pozwalający na wymianę danych pomiędzy z innymi systemami wchodzącymi w skład zintegrowanego systemu zarządzania ruchem. Dzięki otwartemu protokołowi komunikacyjnemu możliwe jest np. wprowadzenie priorytetowych grup lub faz w programach sygnalizacji (dla pojazdów komunikacji miejskiej, pojazdów uprzywilejowanych itp.) uzależnionych od sygnałów wysyłanych z komputerów pokładowych lub systemu zarządzania komunikacją miejską. Dzięki portowi ITS system SCATS może pobierać dane z innych systemów uwzględniając je w sterowaniu, a także sam je przesyłać np. o warunkach ruchu do strony www.

Kolejną funkcjonalnością wpływającą na otwartość systemu SCATS jest możliwość instalowania go na sterownikach sygnalizacji świetlnej praktycznie dowolnego producenta, z tym, że sterownik ten musi być przystosowany do pracy akomodacyjnej. Umożliwia to urządzenie SOTU, które montowane jest do sterowników i poprzez nie SCATS wpływa na ich pracę.

Dzięki skuteczności trybu pracy oraz otwartości SCATS działa już w ponad 130 miastach na ponad 30 000 skrzyżowań, a liczba ta cały czas wzrasta. Dzięki otwartości systemy tworzone w oparciu o SCATS mogą być rozbudowywane na szeroką skalę zarówno pod względem obszarowym, jak i funkcjonalnym. Dodatkowo elastyczność tego systemu pozwala na praktycznie indywidualne jego dopasowanie do najróżniejszych warunków oraz sytuacji ruchowych w zależności od potrzeb i wymagań związanych z zarządzaniem ruchem na danym terenie. SCATS obecny jest również w Polsce, w Rzeszowie na pięciu skrzyżowaniach, w Trójmieście obecny był na 10 skrzyżowaniach z priorytetem dla pojazdów komunikacji miejskiej (trolejbusów). Kolejnym miastem, gdzie SCATS nadzoruje pracę sygnalizacji jest Olsztyn, gdzie system jest obecnie rozbudowany i obejmuje prawie 50 skrzyżowań. Największą instalacją SCATS w Polsce jest obecnie największy obszarowo (obecnie 70 skrzyżowań) funkcjonujący system zarządzania ruchem w Łodzi. SCATS nadzoruje tam z powodzeniem pracę sygnalizacji w centrum miasta oraz wzdłuż trasy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego, nadając priorytet jej pojazdom we współpracy z systemem zarządzania komunikacją miejską RAPID. W Polsce SCATS pracuje na ponad 120 skrzyżowaniach i liczba ta cały czas wzrasta ze względu na dołączanie kolejnych skrzyżowań, co świadczy o skuteczności tego systemu.

El-Traffic s.c. Systemy Zarządzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: UltraGraf