LICZNIK rowerowy

Jest to urządzenie służące do monitorowania natężenia ruchu rowerowego w wybranych przekrojach ciągów dróg rowerowych. Licznik działa na zasadzie rozbudowanej detekcji rowerów, pracującej w specjalnym algorytmie, dzięki któremu nie są zliczani inni uczestnicy ruchu, którzy mogą pojawić się na ścieżce (np. piesi). Informacja o ilości rowerzystów przekazywana jest na tablicę informacyjną, będącą integralną częścią licznika. Dodatkowo dane są specjalnie przetwarzane, tak, że możliwy do uzyskania jest profil ruchu rowerowego w czasie doby w różnych interwałach czasowych, co można zobaczyć tutaj. Zebrane w bazie dane mogą posłużyć do celów statystycznych, projektowych oraz analitycznych.

Licznik rowerowy jest doskonałym narzędziem, umożliwiającym monitorowanie ruchu rowerowego, jego rozpływ, natężenie oraz wiele innych parametrów. Licznik można też wyposażyć w różne formy detekcji, pozwalające na poszerzenie różnorodności zbieranych parametrów ruchu. Dodatkowo informacje te wykorzystać można będzie w przyszłości do stworzenia dynamicznej mapy ruchu rowerowego w danym obszarze (przy większej ilości liczników, rozmieszczonych w sposób pozwalający na zebranie danych o rozpływie ruchu), co niewątpliwie będzie pomocne przy lokalizacji np. stacji wypożyczalni rowerów miejskich, lokalizacji postojów, czy wytyczenia nowych tras.

El-Traffic s.c. Systemy Zarządzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: UltraGraf